ഗ്രൂപ്പ് പേഴ്സണല്‍ ആക്സിഡന്റ്റ്‌ ഇന്ഷുറന്സ് പദ്ധതി - 2019 വര്‍ഷത്തേക്കുള്ള പദ്ധതി പുതുക്കല്‍ - ഉത്തരവ് GO(P)No 175/2018/Fin dt.12/11/2018 ..See downloads**പങ്കാളിത്ത പെന്‍ഷന്‍ പദ്ധതി പുനപരിശോധിക്കുന്നതിനായി സമിതിയെ നിയമിച്ച് ഉത്താരവാകുന്നു GO(P)No 172/2018/Fin dt 07/11/2018...See downloads*
SSLC EXAM MARCH 2019 - OBC Pre-Metric Scholarship
Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Monday, 8 August 2016

A+ ORIENTED SSLC BIOLOGY FIRST TERM SAMPLE QUESTION PAPER WITH ANSWER KEY

പാദ വാര്‍ഷിക പരീക്ഷ പടിവാതിലില്‍ എത്തി നില്‍ക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് ഇതാ നിങ്ങള്‍ക്ക് കൈത്താങ്ങായി വീണ്ടും എത്തിയിരിക്കുകയാണ് രതീഷ് സാറിന്റെ സാരഥ്യയത്തില്‍ വയനാടിലെ ടീം ബയോളജി.ഇത്തവണ പത്താം ക്ലാസിലെ പാദവാര്‍ശിക പരീക്ഷയുടെ സാമ്പിള്‍ ചോദ്യപേപ്പരും അതിന്റെ ഉത്തര സൂചികയുമാണ് ഇന്നിവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. നല്ല നിലവാരമുള്ള ചോദ്യങ്ങളായത്കൊണ്ട് ചില ചോദ്യങ്ങളെങ്കിലും പാദ വാര്‍ഷിക പരീക്ഷയ്ക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. കുട്ടികള്‍ക്ക് ഏറെ ഉപകാരപ്രദമായ ചോദ്യപേപ്പര്‍ ബ്ലോഗിന് അയച്ച് തന്ന രതീഷ് സാറിന് നന്ദി അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്ന.
To Download First Term sample question paper and Answer Key Click Here

Related Posts
1. 10 ക്ലാസിലെ 3ാം അധ്യായത്തിലെ ചോദ്യശേഖരം 
2. 9ാം ക്ലാസ്സിലെ 3ാം അധ്യായത്തിലെ ടീച്ചിംഗ് മാന്വല്‍  

10ാം ക്ലാസിലെ 2ാം അധ്യായത്തിലെ ചോദ്യശേഖരം
9, 10 ക്ലാസ്സുകളിലെ  2ാം അധ്യായത്തിലെ ടീച്ചിംഗ് മാന്വല്‍ 
10ാം ക്ലാസിലെ 3ാം അധ്യായത്തിലെ  ടീച്ചിംഗ് മാന്വല്‍
8ാം  ക്ലാസ്സിലെ 2ാം അധ്യായത്തിലെ ടീച്ചിംഗ് മാന്വല്‍ 

2 comments:

Pmsaptsvhss Kaikottukadavu said...

Sir
Good Work. We need English medium also

orange said...

awesome job sir. keep posting.