സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും പെൻഷൻകാരുടെയും ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി (MEDISEP) - ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ 62/2018/Fin dtd 11/07/2018 ..see downloads**House Building Advance for State Government Employees-Availing bank financing with interest subvention-Orders..see downloads****

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Friday, 4 November 2016

STANDARD 8 - BIOLOGY CHAPTER 4 - SHORT NOTES AND TEACHING MANUAL BY TEAM BIOLOGY, WAYANAD

10ാം ക്ലാസിലെ  ജീവശാസ്ത്ര പാഠപുസ്തകത്തിലെ നാലാം യൂണിറിലെ   ലഘൂകരിച്ച നോട്ട്സ്, 8 ാം ക്ലാസിലെ 4ാം അധ്യാത്തിലെ ടീച്ചിംഗ് മാന്വല്‍ എന്നിവ തയ്യാറാക്കി ‍വീണ്ടും ഷേണി ബ്ലോഗിലെ പ്രേക്ഷകരുടെ മുന്നിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ്  വയനാട് ജില്ലയിലെ ടീം ബയോളജി. സാംജി സാറും മനോജ് സാറും ചേര്‍ന്നാണ് ടീച്ചിംഗ് മാന്വല്‍ ഒരുക്കിയിരിക്കുത്.
ഷോര്‍ട്ട് നോട്ട് തയ്യാറാക്കിയത്  മനോജ് സാറാണ് .

അധ്യാപകര്‍ക്കും കുട്ടികള്‍ക്കും ഇതുപോലുള്ള വിലയേറിയ സംഭാവനകള്‍ നല്‍കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടീം ബയോളജിക്കും അതിന് നേതൃത്വം നല്‍കുന്ന ശ്രീ രതീഷ് സാറിനും ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
CLICK HERE TO DOWNLOAD SHORT NOTES ON BIOLOGY STANDARD 10 CHAPTER 4
CLICK HERE TO DOWNLOAD TEACHING MANUAL ON BIOLOGY  STD 8 CHAPTER 4

RELATED POSTS
1.പത്താം ക്ലാസ് ബയോളജി - ആറാം അധ്യായം -ഇഴ പിരിയുന്ന ജനിതക രഹസ്യങ്ങള്‍ - ടീച്ചിംഗ് മാന്വല്‍
2.പത്താം ക്ലാസ് ബയോളജി 5ാം അധ്യായം  - പ്രതിരോധത്തിന്റെ കാവലാളുകള്‍ - ടീച്ചിംഗ് മാന്വല്‍
3.9ാം ക്ലാസിലെ ബയോളജി - നാലാം അധ്യായം - ഊര്‍ജ്ജത്തെ സ്വതന്ത്രമാക്കാന്‍ - ടീച്ചിംഗ് മാന്വല്‍
4.10ാം  ക്ലാസ് -ബയോളജി ടീച്ചിംഗ് മാന്വല്‍ അധ്യായം 4 - "അകറ്റി നിര്‍ത്താം രോഗങ്ങളെ"
5.10ാം ക്ലാസിലെ 3ാം അധ്യായത്തിലെ  ടീച്ചിംഗ് മാന്വല്‍
6.9, 10 ക്ലാസ്സുകളിലെ 2ാം അധ്യായത്തിലെ ടീച്ചിംഗ് മാന്വല്‍
 

7.9ാം ക്ലാസ്സിലെ 3ാം അധ്യായത്തിലെ ടീച്ചിംഗ് മാന്വല്‍
8.8ാം ക്ലാസിലെ ടീച്ചിംഗ് മാന്വല്‍ അധ്യായം 3. 
 
9.8ാം  ക്ലാസ്സിലെ 2ാം അധ്യായത്തിലെ ടീച്ചിംഗ് മാന്വല്‍ 

1 comment:

mahendra karnam said...

Thanks for sharing such a nice article your idea is mind blowing that's why i would like to appreciate your work. Perfect Profile