ഗ്രൂപ്പ് പേഴ്സണല്‍ ആക്സിഡന്റ്റ്‌ ഇന്ഷുറന്സ് പദ്ധതി - 2019 വര്‍ഷത്തേക്കുള്ള പദ്ധതി പുതുക്കല്‍ - ഉത്തരവ് GO(P)No 175/2018/Fin dt.12/11/2018 ..See downloads**പങ്കാളിത്ത പെന്‍ഷന്‍ പദ്ധതി പുനപരിശോധിക്കുന്നതിനായി സമിതിയെ നിയമിച്ച് ഉത്താരവാകുന്നു GO(P)No 172/2018/Fin dt 07/11/2018...See downloads*
SSLC EXAM MARCH 2019 - OBC Pre-Metric Scholarship
Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Monday, 27 February 2017

PLUS ONE - PHYSICS STUDY NOTES BY FASALUDEEN PERINGOLAM

പത്താം ക്ലാസിലെ കുട്ടികള്‍ക്ക് വേണ്ടി നിരവധി  ഭൗതികശാസ്ത്ര പഠന സഹായികള്‍ തയ്യാറാക്കി ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ  പങ്ക്‌വെച്ച  ശ്രീ  ഫസലുദ്ദീന്‍   പെരിങ്ങോളം, ഇത്തവണ  പ്ലസ് വണ്‍ കുട്ടികള്‍ക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന സ്റ്റഡി നോട്ടുകളുമായാണ് ബ്ലോഗിലെ  പ്രേക്ഷകരുടെ മുന്നിലെത്തിയിരിക്കുന്നത്.ശ്രീ ഫസല്‍ സാറിന് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും ഇതോടൊപ്പം അറിയിക്കുന്നു.
PLUS ONE PHYSICS STUDY NOTE PART I - CLICK HERE TO DOWNLOAD
PLUS ONE PHYSICS STUDY NOTE   PART II -  CLICK HERE TO DOWNLOAD

OTHER WORKS BY FASAL PERINGOLAM

No comments: