2019 മാർച്ചിൽ നടക്കുന്ന എസ്.എസ്.എൽ.സി. പരീക്ഷയുടെ ഉത്തരക്കടലാസുകൾ മൂല്യനിർണ്ണയം ചെയ്യുന്നതിന് എച്ച്.എസ്.എമാർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. പ്രഥമാദ്ധ്യാപകർക്ക് ഐഎക്‌സാംസിൽ എച്ച്.എം ലോഗിൻ വഴി അപേക്ഷകളുടെ വിവരങ്ങൾ ഓൺലൈനായി സമർപ്പിച്ച ശേഷം കൺഫേം ചെയ്ത് അപേക്ഷ സമർപ്പണം പൂർത്തിയാക്കേണ്ട അവസാന ദിവസം മാർച്ച് ഏഴുവരെ നീട്ടി. തങ്ങളുടെ സ്‌കൂളുകളിലെ എല്ലാ അദ്ധ്യാപകരും അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന വിവരം പ്രഥമാദ്ധ്യാപകൻ ഉറപ്പ് വരുത്തണം** **

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Wednesday, 22 February 2017

SSLC IT MODEL EXAM 2017 - PRACTICAL QUESTIONS AND SOLUTIONS -UPDATED ON 22-02-2017

പത്താം ക്ലാസിലെ ഐ.ടി മോ‍ഡല്‍ പരീക്ഷയ്ക്  ചോദിച്ച ചില പ്രാക്ടിക്കല്‍ ചോദ്യങ്ങളു അവയുടെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും വീഡിയോ രൂപത്തിലാക്കി ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗലൂടെ പങ്ക്‌വെയ്ക്കുയാണ് ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ് കല്പകാഞ്ചേരിയലെ കലാ അധ്യാപകന്‍ ശ്രീ സുശീല്‍ കുമാര്‍ സര്‍. 8, 9,10 ക്ലാസുകളിലെ മിക്ക ഐ.ടി പാഠഭാഗങ്ങള്‍ക്കും വീഡിയോ ട്യുട്ടോരിയല്‍ തയ്യാറാക്കി കൂട്ടുക്കാരെ  സഹായിച്ച ശ്രീ സുശീല്‍ സാര്‍ ഇതാ പരീക്ഷയ്ക്കുംനിങ്ങളെ സഹായിക്കാന്‍ എത്തി കഴി‍ഞ്ഞു. ഇത്തവണ ചില പ്രധാന ചോദ്യങ്ങള്‍ മാത്രമാണ് നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്. ബാക്കിയുള്ള ചോദ്യങ്ങളും അവയുടെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും ഉടന്‍ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. ശ്രീ സുഷീല്‍ സാറിന് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗിന്റെ  നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയക്കുന്നു.
1.STD 10 QUESTION 1, WEB PAGE
2.STD 10 QUESTION 2, INKSCAPE
3.STD 10 QUESTION 3, INKSCAPE, CD COVER
4.STD 10 QUESTION 4, PHYTHON GRAPHIC
5.STD 10 QUESTION 5, PHYTHON GRAPHIC

6.STD 10, QUESTION 6, QGIS - NEW PRINT COMPOSER
7.STD 10, QUESTION 7, QGIS - MAIN ROAD
8. STD 10, QUESTION 8, STYLE, INDEX TABLE
9. STD 10, QUESTION 9, NEW STYLE, FOR HEADING 1.
10.STD 10, QUESTION 10, MAIL MERGE
11.STD 10, QUESTION 11, HOUSE LAYER COLOUR CHANGING.
12.STD 10, QUESTION 12, BANNER 
OTHER VIDEO TUTORIALS BY SUSEEL KUMAR CLICK HERE (46 VIDEOS) 
THEORY QUESTIONS
SSLC IT MODEL EXAM 2017 - THEORY QUESTIONS COMPILED BY SHAJI HARITHAM 
IT THEORY SAMPLE QUESTIONS BY IT@SCHOOL PROJECT  
IT MODEL EXAM 2017 - THEORY QUESTIONS 100+ OBJECTIVE AND 41 VERY SHORT ANSWER TYPE QUESTIONS IT CLUB TSNMHS KUNDURKUNNU
ANSWERS TO 50 THEORY QUESTIONS COMPILED BY IT CLUB  KUNDURKUNNU

No comments: