പട്ടികജാതി വികസനം -ഇ -ഗ്രാന്റ് പദ്ധതി -കുട്ടികളുടെ വിവരങ്ങൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് സംബന്ധിച്ച്.See downloads** ന്യുനപക്ഷ പ്രീ മെട്രിക് സ്കോളർഷിപ് - അപേക്ഷ സമർപ്പണം / സൂക്ഷ്മപരിശോധന സംബന്ധിച്ച നിർദേശങ്ങൾ..see downloads**നാഷണൽ മീൻസ് കം മെറിറ്റ് സ്കോളർഷിപ് -ഓൺലൈൻ അപേക്ഷകൾ സമർപ്പണം / സൂക്ഷ്മപരിശോധന സംബന്ധിച്ച നിർദേശങ്ങൾ -പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് .see downloads**
OBC Pre-Metric Scholarship
Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Saturday, 4 March 2017

KERALA KAUMUDI - PADASEKHARAM - SSLC EXAM SPECIAL 2017

കേരളകൗമുദി ദിനപത്രത്തില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പാഠശേഖരം എസ്.എസ്.എല്‍.സി പരീക്ഷാ സഹായികളെയാണ് ഈ പോസ്റ്റില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.
കേരളകൗമുദി പാഠശേഖരം എസ്.എസ്.എല്‍.സി പരീക്ഷാ സഹായി
മലയാളം 1
മലയാളം 2
ഊര്‍ജ്ജതന്ത്രം
ജീവശാസ്ത്രം
ഹിന്ദി 
ദേശാഭിമാനി അക്ഷരമുറ്റം എസ്.എസ്.എല്‍.സി പരീക്ഷാ സഹായി
ബയോളജി  

RELATED POSTS
DEEPIKA - SSLC SPECIAL STUDY MATERIALS 2017
MATHRUBHUMI VIDYA & MANORAMA PADHIPPURA - SSLC STUDY MATERIALS

No comments: