2019 മാർച്ചിൽ നടക്കുന്ന എസ്.എസ്.എൽ.സി. പരീക്ഷയുടെ ഉത്തരക്കടലാസുകൾ മൂല്യനിർണ്ണയം ചെയ്യുന്നതിന് എച്ച്.എസ്.എമാർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. പ്രഥമാദ്ധ്യാപകർക്ക് ഐഎക്‌സാംസിൽ എച്ച്.എം ലോഗിൻ വഴി അപേക്ഷകളുടെ വിവരങ്ങൾ ഓൺലൈനായി സമർപ്പിച്ച ശേഷം കൺഫേം ചെയ്ത് അപേക്ഷ സമർപ്പണം പൂർത്തിയാക്കേണ്ട അവസാന ദിവസം മാർച്ച് ഏഴുവരെ നീട്ടി. തങ്ങളുടെ സ്‌കൂളുകളിലെ എല്ലാ അദ്ധ്യാപകരും അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന വിവരം പ്രഥമാദ്ധ്യാപകൻ ഉറപ്പ് വരുത്തണം** **

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Saturday, 4 March 2017

KERALA KAUMUDI - PADASEKHARAM - SSLC EXAM SPECIAL 2017

കേരളകൗമുദി ദിനപത്രത്തില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പാഠശേഖരം എസ്.എസ്.എല്‍.സി പരീക്ഷാ സഹായികളെയാണ് ഈ പോസ്റ്റില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.
കേരളകൗമുദി പാഠശേഖരം എസ്.എസ്.എല്‍.സി പരീക്ഷാ സഹായി
മലയാളം 1
മലയാളം 2
ഊര്‍ജ്ജതന്ത്രം
ജീവശാസ്ത്രം
ഹിന്ദി 
ദേശാഭിമാനി അക്ഷരമുറ്റം എസ്.എസ്.എല്‍.സി പരീക്ഷാ സഹായി
ബയോളജി  

RELATED POSTS
DEEPIKA - SSLC SPECIAL STUDY MATERIALS 2017
MATHRUBHUMI VIDYA & MANORAMA PADHIPPURA - SSLC STUDY MATERIALS

No comments: