സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും പെൻഷൻകാരുടെയും ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി (MEDISEP) - ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ 62/2018/Fin dtd 11/07/2018 ..see downloads**House Building Advance for State Government Employees-Availing bank financing with interest subvention-Orders..see downloads****

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Wednesday, 8 March 2017

MATHRUBHUMI VIDYA & MANORAMA PADHIPPURA - SSLC STUDY MATERIALS(Updated on 08-03-2017)

മലയാള മനോരമ , മാതൃഭൂമി പത്രങ്ങളില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച  പഠിപ്പുര, മാതൃഭൂമി വിദ്യ എന്ന എസ്.എല്‍.സി പഠന സഹായികളെയാണ് ഇവിടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു.കുടുതല്‍ പഠന സഹായികള്‍ ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്.
മാതൃഭൂമി വിദ്യ എസ്.എല്‍.സി പഠന സഹായി

മലയാള മനോരമ പഠിപ്പുര എസ്.എല്‍.സി പഠന സഹായി

No comments: