2019 മാർച്ചിൽ നടക്കുന്ന എസ്.എസ്.എൽ.സി. പരീക്ഷയുടെ ഉത്തരക്കടലാസുകൾ മൂല്യനിർണ്ണയം ചെയ്യുന്നതിന് എച്ച്.എസ്.എമാർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. പ്രഥമാദ്ധ്യാപകർക്ക് ഐഎക്‌സാംസിൽ എച്ച്.എം ലോഗിൻ വഴി അപേക്ഷകളുടെ വിവരങ്ങൾ ഓൺലൈനായി സമർപ്പിച്ച ശേഷം കൺഫേം ചെയ്ത് അപേക്ഷ സമർപ്പണം പൂർത്തിയാക്കേണ്ട അവസാന ദിവസം മാർച്ച് ഏഴുവരെ നീട്ടി. തങ്ങളുടെ സ്‌കൂളുകളിലെ എല്ലാ അദ്ധ്യാപകരും അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന വിവരം പ്രഥമാദ്ധ്യാപകൻ ഉറപ്പ് വരുത്തണം** **

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Wednesday, 8 March 2017

MATHRUBHUMI VIDYA & MANORAMA PADHIPPURA - SSLC STUDY MATERIALS(Updated on 08-03-2017)

മലയാള മനോരമ , മാതൃഭൂമി പത്രങ്ങളില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച  പഠിപ്പുര, മാതൃഭൂമി വിദ്യ എന്ന എസ്.എല്‍.സി പഠന സഹായികളെയാണ് ഇവിടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു.കുടുതല്‍ പഠന സഹായികള്‍ ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്.
മാതൃഭൂമി വിദ്യ എസ്.എല്‍.സി പഠന സഹായി

മലയാള മനോരമ പഠിപ്പുര എസ്.എല്‍.സി പഠന സഹായി

No comments: