**വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശനിയമം - 2009 ഫലപ്രദമായി നടപ്പാക്കുന്നതിനും പ്രീ സ്കൂൾ മുതൽ 12 ക്ലാസ്സുവരെയുള്ള സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.. see downloads**സ്കൂൾ സുരക്ഷാ പദ്ധതി - ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി നിർദേശങ്ങൾ - സാങ്കല്പിക കേഡർ -(Virtual Cadre) - ഓഫീസർമാരുടെ നിയമനം സംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു**മാനസികമായ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന കുട്ടികൾക്കായുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് 2018 -2019 സാമ്പത്തികവർഷം സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ നിന്നും സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള വിശദംശങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് നിദേശങ്ങൾ -ഡൗണ്‍ലോഡ്സ് കാണുക**Finance Department—Pay Revision arrears—Third installment—Directions to process the same in SPARK.see downloads**

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Monday, 3 July 2017

HINDI WORKSHEETS - STD VIII, IX AND X - BY ASOK KUMAR N.A

8, 9, 10 ക്ലാസ്സുകളിലെ ഹിന്ദി വര്‍ക്ക്ഷീറ്റുകള്‍ തയ്യാറാക്കി ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്ക്‌വെയ്ക്കുകയാണ് പെരുമ്പാലം ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്സിലെ ഹിന്ദി അധ്യാപകന്‍ ശ്രീ അശോക് കുമാര്‍ സര്‍.
എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ शहंनशा अकबर को कौन सिखायेगा എന്ന പാഠത്തെയും ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലെ पुल बनी थी माँ എന്ന പാഠത്തെയും പത്താം ക്ലാസ്സിലെ बीरबहूटी എന്ന പാഠത്തെയും ആസ്പദമാക്കി തയ്യാറാക്കിയ ഈ വര്‍ക്ക്ഷീറ്റുകള്‍ കുട്ടികള്‍ക്ക് വളരെ ഉപകാരപ്രദമാകും എന്ന കാര്യത്തില്‍ സംശയമില്ല.  വര്‍ക്ക്ഷീറ്റുകള്‍  തയ്യാറാക്കിയ ശ്രീ അശോക് കുമാര്‍ സാറിന് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.

1.CLICK HERE TO DOWNLOAD WORKSHEET BASED ON THE LESSON BEER BAHUTI - STD 10
2. CLICK HERE TO DOWNLOAD WORKSHEET BASED ON THE LESSON PUL BANI THI MAA - STD 9
3.CLICK HERE TO DOWNLOAD WORKSHEET BASED ON THE LESSON SHAHANSHA KO KAUN SIKHAYEGA? - STD 8 
OTHER WORKS BY SRI ASOK KUMAR CLICK HERE

No comments: