12/2018 വരെ നിയമനം ലഭിച്ച അധ്യാപകരുടെ പ്രൊബേഷന്‍ ഡിക്ലയര്‍ ചെയ്യുന്നതിന് കമ്പ്യൂട്ടര്‍ കോഴ്സ് പാസ്സാകുന്നതില്‍ഇളവ് അനുവദിച്ച് ഉത്തരവായി..ഉത്തരവ് ഡൗണ്‍ലോഡ്സില്‍.** **Medical Insurance Scheme to State Government Employees and Pensioners - MEDISEP - Implementation through Reliance General Insurance Company Ltd. - Approved - Orders Issued. - GO(P) No.87/2019/Fin Dated 15-07-2019..see downloads for details**സർക്കാർ എയ്ഡഡ് വിദ്യാലയങ്ങളിൽ പഠിച്ചു 2019 മാർച്ചിലെ എസ് എസ് എൽ സി / ഹയർ സെക്കന്ററി /വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്റ്റേറ്റ് സിലബസിൽ പരീക്ഷ എഴുതുകയും എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും എ + നേടുകയും ചെയ്ത അധ്യാപകരുടെ മക്കൾക്കുള്ള ക്യാഷ് അവാർഡും /സർട്ടിഫിക്കറ്റും വിതരണം ചെയ്യുന്നത് -സംബന്ധിച്ച്..see downloads**2019 -20 -അധ്യയന വർഷം അധ്യാപകരുടെ അന്തർജില്ലാ സ്ഥലം മാറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാർഗനിർദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു ..see downloads**

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Friday, 26 October 2018

PLUS TWO MATHEMATICS 2018 - QUESTIONS AND SOLUTIONS

പ്ലസ് ടൂ കുട്ടികള്‍ക്ക് ഗണിത പരീക്ഷയില്‍  ചോദിക്കുവാന്‍ സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യങ്ങളും അവയ്ക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങളും ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്കുവെയ്ക്കുയാണ് കോഴിക്കോടില്‍നിന്നുള്ള ശ്രീ  ഫസലുദ്ദീന്‍   പെരിങ്ങോളം,. ഗണിത പാഠപുസ്തകത്തിലെ മുഴുവന്‍ അധ്യായങ്ങളില്‍നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ പോസ്റ്റില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. കുട്ടികള്‍ക്ക് വളരെ ഉപകാരപ്രദമായ പഠനവിഭവങ്ങള്‍ തയ്യാറാക്കിയ ശ്രീ ഫസല്‍ സാറിന് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
PLUS TWO MATHS CHAPTER 1 
PLUS TWO MATHS CHAPTER 2
PLUS TWO MATHS CHAPTER 3 
PLUS TWO MATHS CHAPTER 4
PLUS TWO MATHS CHAPTER 5 
PLUS TWO MATHS CHAPTER 6
PLUS TWO MATHS CHAPTER 7
PLUS TWO MATHS CHAPTER 8
PLUS TWO MATHS CHAPTER 9 
PLUS TWO MATHS CHAPTER 10
PLUS TWO MATHS CHAPTER 11 
PLUS TWO MATHS CHAPTER 12 
PLUS TWO MATHS CHAPTER 13
RELATED POSTS
PLUS ONE PHYSICS STUDY NOTE PART I - CLICK HERE TO DOWNLOAD
PLUS ONE PHYSICS STUDY NOTE   PART II -  CLICK HERE TO DOWNLOAD

MORE RESOURCES BY FASSAL PERINGOLAM 
STANDARD 10 - PHYSICS - SHORT NOTES AND VIDEOS 2018(MAL AND ENG MEDIUM)
SSLC PHYSICS STUDY NOTES AND VIDEOS, MATHS QUESTIONS ANS ANSWERS BY FASAL PERINGOLAM
STANDARD 10 - PHYSICS -STUDY NOTES - ALL CHAPTERS - MALAYLAM AND ENG. MEDIUM
STANDARD 10 - MATHEMATICS -QUESTION POOL WITH ANSWERS - MALAYALAM MED.AND ENGLISH MEDIUM

No comments: